تفاوت مدیریت و رهبری سازمانی چیست؟ - وب سایت شخصی پیام علیدوستی

تفاوت مدیریت و رهبری سازمانی چیست؟

افراد اغلب مفاهیم مدیریت و رهبری سازمانی را یکی می پندارند، اما در واقعیت این دو مفهوم کاملا با یکدیگر تفاوت دارند. برای درک بهتر تفاوت بین مدیریت و رهبری یک سازمان با سایت پیام علیدوستی همراه باشید.

تعریف مدیریت و رهبری چیست؟

به طور کلی، مدیریت به فعالیت‌هایی همچون طراحی فرآیندهای سازماندهی، بودجه بندی، کارمندان و حل مسئله برای دستیابی به نتایج مطلوب یک سازمان گفته می ‌شود. رهبری به معنی چشم انداز، رسالت و آنچه که “موفقیت” در آینده به نظر می رسد تعریف می شود.
رهبری و مدیریت باید دست به دست هم دهند. آنها یکسان نیستند اما لزوماً با یکدیگر در ارتباط هستند و مکمل یکدیگر می باشند.

جنبه فکری وظایف مدیریت و رهبری

اکثر کارشناسان، رهبری و مدیریت را نقش های مختلفی توصیف می کنند و برای آنها لیست کارهای مختلفی را ارائه می دهند.
آیا بهتر نیست که لیستی از وظایف را ارائه کنیم و سپس توضیح دهیم که رویکرد مدیریت و رهبری نسبت به آنها باید چگونه باشد؟

رویکرد متفاوت مدیریت و رهبری

در ادامه به وظایف یکسان مدیریت و رهبری و رویکرد متفاوت آنها در این زمینه اشاره شده است:

ارتباطات

هر دو سمت مدیریت و رهبری ملزم به برقراری ارتباط می باشند. مدیران برای حل مسئله، تعیین تکالیف و تعیین انتظارات ارتباط برقرار می کنند. اما رهبران برای تعیین جهت، الهام بخشی و ایجاد انگیزه ارتباط برقرار می کنند.

برنامه ریزی

برنامه ریزی در رویکرد کاری مدیران به نقش هایی همچون کنترل و سازماندهی و بودجه بندی اطلاق می شود. اما برنامه ریزی در کارهای رهبری به منظور سازمان دهی یا اداره تعیین می شود.
بنابراین تفاوت بین مدیریت و رهبری به وظایف آنها مرتبط نیست، بلکه به چشم انداز آنها مرتبط است.

الهام بخشی رهبر و برنامه ریزی مدیر

رهبران تمایل به تمجید از موفقیت و هدایت مردم دارند ، در حالی که مدیران برای یافتن اشتباهات تلاش می کنند. آنها تصویری از آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد برای شرکت می بینند و برای الهام بخشیدن و مشغول کردن افراد خود در تبدیل این بینش به واقعیت کار می کنند. آنها به خوبی می دانند که عملکر بالای تیمی در هنگام کار مشترک، دستاوردهای بیشتری نسبت به کار کردن به صورت مستقل دارد.
برای اینکه هر دو طرف درک کنند که چه کاری باید انجام دهند و به تعالی در انجام آن دست یابند، باید جوهره تفاوت بین آنها و چگونگی هم پوشانی آنها را بیشتر درک کنند.

تفاوت های بین رهبری و مدیریت

شما باید به یکی بدون دیگری فکر کنید تا واقعاً تفاوت هایی را بین آنها مشاهده کنید. جان کوتتر ، استاد رهبری در دانشگاه هاروارد از این نگران است که اغلب اوقات ، کارفرمایان از اصطلاحات مترادف استفاده می کنند.
اگر یک سازمان به طور مؤثر اداره شود ، رهبری و مدیریت به طور هم زمان وجود خواهند داشت.

ترکیبی از قدرت مدیریت و رهبری

مربیگری و آموزش رسمی می تواند به کارکنان کمک کند تا از مهارت های رهبری خود استفاده کنند.
طبق تحقیقات موسسه مدیریت منشور، 90٪ از اعضایی که مدرک مدیریت و رهبری را گذرانده اند، دریافتند که این تجربه باعث بهبود عملکرد آنها در محل کار شده است.
همه‌ی افرادی که مسئولیت یک تیم را بر عهده دارند، به صورت مطلق رهبر یا مدیر نیستند، برای اینکه یک سازمان موفق داشته باشید باید ترکیبی از هر دو این ویژگی ها را در وجود خود داشته باشید.

مدیران باید درک این مسئله را داشته باشند که نمی‌توانند مردم را برای طی شدن از مسیری دشوار مجبور کنند. مدیران باید در برخی مواقع همانند یک رهبر عمل کنند.

ویژگی مدیران چیست؟

 • مدیران راهنمایی می کنند.
 • مدیران زیردست دارند.
 • مدیران از یک سبک اقتدارگرا استفاده می کنند.
 • مدیران می گویند چه کاری باید انجام شود.
 • مدیران ایده های خوبی دارند.
 • مدیران نسبت به تغییر، واکنش نشان می دهند.
 • مدیران سعی می کنند قهرمان شوند.
 • مدیران قدرت را بر مردم اعمال می کنند.

ویژگی رهبران چیست؟

 • رهبران سؤال می کنند
 • رهبران پیروان دارند
 • رهبران سبک انگیزشی دارند
 • رهبران نشان می دهند که چه کاری باید انجام شود
 • رهبران ایده های خوبی را پیاده سازی می کنند
 • رهبران تغییرات را ایجاد می کنند
 • رهبران قهرمان افراد اطراف خود هستند
 • رهبران قدرت را با مردم توسعه می دهند