21 - وب سایت شخصی پیام علیدوستی

21

فهرست مطالب

خودشیفتگی!SELFISHNESS

برچسب!DON’T REACT!

برند خودت باش!BRAND YOURSELF!

فقط خودم!JUST MYSELF!

مقصر اصلی!BEING RESPONSIBLE!

تبلیغات هدفمند!ADVERTISING AND CAMPAIGN

خط مقدم!LEADERSHIP OR MANAGEMENT!

بگویید نه!LEARN TO SAY NO!

گام های کوچکSTEP BY STEP

پرسنل قد بلندCREATIVE HUMAN SOURCE

برای مطالعه نمونه و دریافت می توانید بر روی دکمه های زیر کلیک کنید!

آنچه از 21 می آموزیم:

هرروز افراد زیادی را در اطراف خود می بینیم که به نقطه ای از زندگیو کسب و کارشان می رسند که به جای جاذبه، دافعه را انتخاب می کنند و به دیگران این حس را انتقال می دهند که : ببین من یک خودشیفته ام! در صورتی که می شودخودمان و دیگران را دوست بداریم و به کارمان عشق بورزیم و با فروتنی و تواضع به همه بگوییم: ببین، قدرت، در درون من است و نه در ظاهر و برخوردم!!!