عصرانه های مدیریتی - وب سایت شخصی پیام علیدوستی

عصرانه های مدیریتی

مجموعه عصرانه های مدیریتی با موضوع ” برندسازی شخصی”

عصرانه های مدیریتی آژانس تبلیغات اختصاصی از آبان ماه سال 1395 با مجموعه ای از بهترین مدیران برند اصفهان با موضوع برندسازی شخصی (Personal Branding) شروع شد . این عصرانه های مدیریتی (Evening Management) کارگروه هایی میباشد که با هدف بالا بردن سطح ارتقاء و آگاهی مدیران برند عضو باشگاه مشتریان آژانس تبلیغات اختصاصی برگزار شد.

تلاش بر این بود که با مشخص کردن یک موضوع تخصصی در زمینه برندینگ یکسری جلسات آموزشی پربار در مجموعه آژانس تبلیغات اختصاصی اجرا شود و با موفقیت این کارگروهها در یازده عصرانه مدیریتی برگزار شد.